Mobile Device Security - حصول اطمینان از امنیت دستگاه سیار

BBC طی گزارشی اعلام نموده که در لندن به طور روزانه تعداد 314 تلفن به سرقت رفته، در اسن صورت باید از امنیت داده های موجود درون تلفن ها اطمینان حاصل کرد. با بکارگیری 2X MDM (مدیریت دستگاه سیار) می توان از راه دور سیاست های رمزگذاری قوی را روی دستگاه های اندروید و IOS اعمال نمود، تمام اطلاعات تماس را از راه دور از روی آنها پاک کرد، یا از راه دور از طریق ارسال پیامک/SMS آنها را قفل کرد.

اعمال سیاست های رمزگذاری قوی در دستگاه سیار

از طریق استفاده از 2X MDM می توان سیاست رمزگذاری قوی را برای تمام دستگاه های مورد نظر اعمال نمود. این گزینه دردسر اعمال دستی سیاست های مذکور را برای مدیر حذف می کند (در صورت زیاد بودن دستگاه ها، اجرای دستی این امر زمان بر خواهد بود).

با 2X MDM قادر خواهید بود حداقل طول رمز و همچنین تعداد دفعات مجاز وارد کردن رمز اشتباه پیش از فعال شدن گزینه قفل خودکار را تعیین کنید.

در صورت بکارگیری 2X MDM می توانید حداکثر تعداد دفعات مجاز وارد کردن رمز اشتباه پیش از بازگشت خودکار تنظیمات به حالت اولیه کارخانه ای را نیز تعیین کنید.

امنیت دستگاه سیار
امنیت دستگاه سیار

قفل کردن دستگاه های سیار از راه دور

در صورت مفقود یا دزدیده شدن دستگاه مورد نظر، 2X MDM اجازه تغییر رمز و قفل کردن دستگاه خود را از یک پایانه کنترل برخط برای کاربر فراهم آورده و تا موقع پیدا شدن دستگاه مربوطه از تمام اطلاعات حساس آن محافظت می کند.

روند قفل کردن دستگاه به آسانی پیدا کردن آن از میان فهرست دستگاه های دیگر، فشردن دکمه قفل و سپس تعیین رمز مورد نظر می باشد

شما قادر هستید حتی در صورت متصل نبودن دستگاه به اینترنت نیز از راه دور از طریق ارسال پیامک/SMS آن را قفل کرده و از داده های حساس خود محافظت کنید.

پاک کردن و حذف داده های دستگاه های سیار از راه دور

در صورت مفقود یا دزدیده شدن دستگاه مورد نظر، پاک کردن تمام داده ها از روی آن ضروری است. تنها با چند کلیک موس 2X MDM از راه دور تمام داده ها را از روی حافظه داخلی تلفن پاک کرده و تنظیمات آن را نیز به حالت تنظیمات کارخانه باز می گرداند.

به منظور حصول اطمینان از پاک شدن فوری داده ها از روی دستگاه، این دستور از طریق پیامک/SMS نیز ارسال می شود.

در صورت پاک کردن کامل دستگاه خود در حقیقت از افتادن اطلاعات ارزشمند شرکت مربوطه به دست افراد سودجو جلوگیری می کنید.

امنیت دستگاه سیار
امنیت دستگاه سیار

نظارت بر وجود بدافزار و برنامه های نامناسب

در صورت ارائه دستگاه های سیار به نیروی کار، آنها نیز قطعا خواستار نصب برنامه های مورد نظر خود می باشند

با استفاده از 2X MDM می توانید برنامه های نصب شده روی دستگاه های آنها را بررسی کرده و برنامه های نامناسب را حذف کنید. حتی قادر هستید بر فرآیند نصب شدن برنامه های جاسوس از منابع غیر رسمی نیز نظارت داشته باشید.

. 2X MDM در زمینه هشداردهی درباره برنامه های مشکوک نیز کاربرد دارد. با تنها یک کلیک می توانید برنامه های کاهش دهنده بهره وری کارمندان خود را که داده های برنامه های حساس شما را نیز به سرقت برده را حذف کنید.