دسکتاپ ازراه دور – Remote Desktop Control

سرور برنامه کنترل از راه دور 2X به شما امکان می دهد تا براحتی دسکتاپ های راه دور را با استفاده از Virtualized Desktop Infrastructure (VDI) یا Microsoft Remote Desktop Services (RDS) به شکلی ایمن و قابل مدیریت اسان انتقال دهید. 2X RAS به شما امکان می دهد که هایپرویژن های متداول را با دستگاه های موبایل یا ایستگاه های متداول ترکیب کرده و تطبیق دهید.

هایپرویژور ها و مایکروسافت RDS

2X RAS به شما این انعطاف پذیری را می دهد که در یک زمان از هایپرویژورها و خدمات برنامه های از راده دور مایکروسافت استفاده کنید. این استقلال از فروشنده بدان معناست که 2X بطور گسترده ای صرف نظر از فناوری به کار رفته، ویژگی ها و کارایی یکسانی را با اینترفیس یکسان ارائه می دهد. برنامه ها و دسکتاپ ها را از سرورهای ترمینال و همچنین بطور مجازی از هایپرویژورها منتشر کنید. بدلیل قابلیت مقیاس پذیری 2X RAS، این برنامه می تواند بدون هزینه همراه با شرکت شما رشد کرده و امکان بهره گیری از زیرساخت های موجود را برای ارتقای شرکت به سطحی بالاتر به شما می دهد.

Remote Desktop
Remote Desktop

 صرفه جویی مدیران

سرور برنامه کنترل از راه دور 2X می تواند با استفاده از قالب های سفارشی بطور خودکار و بنا به تقاضا دسکتاپ های VDI را ایجاد و مستقر کند. این امکان به شما اجازه می دهد که به سرعت کاربران میهمان را بطور خودکار ایجاد و مستقر کنید و در وقت مدیران صرفه جویی کنید. یک دسکتاپ مجازی ایجاد کرده و به تعداد دفعاتی که می خواهید آن را تکرار کنید. برنامه ها و بروزرسانی های امنیتی را بطور خودکار در بانکی از دسکتاپ های مجازی نصب کنید و زمان عظیمی را صرفه جویی کنید.

مدیریت آسان پروفایل

سرور برنامه کنترل از راه دور 2X از طریق ترکیب با Microsoft Active Directory نوعی کنترل متمرکز را بر پروفایل کاربران ایجاد می کند. مدیر IT با استفاده از کنسول مدیریت 2x می تواند محیط کار کاربر را سفارشی سازی کرده و دسترسی به منابع را نظارت و پیکر بندی نماید.

Remote Desktop